Politibetjenter må utdanne seg ved politihøgskolen, leger og kirurger ved universiteter som tilbyr legeutdannelse, men hva advokater? Hvilken og hvor lang er utdannelsen deres? Lurer du på om og gjerne hvordan de har en praksisperiode? Eller kanskje hva som må til for at man blir en god advokat?

Da anbefaler vi deg å lese videre, for en liten guide for hva som gjør en advokat til nettopp det, advokat!

Hva gjør en advokat?

En advokat er en person som skal kunne gi deg råd ved rettsspørsmål og hjelpe deg i rettssaker. Han/hun skal kunne hjelpe sin klient med å gi råd samt være talsmann på vegne for klienten. Når for eksempel påtalemyndigheten skal oppklare noe kriminelt, skal advokaten gjøre det som er mulig, innen lovens rammer, for å ivareta interessene til klienten. Hvis det er en rettssak, har den tiltalte krav på at staten skal betale for forsvarsadvokaten, men man har også mulighet til å betale for en bistandsadvokat, noe man kan gjøre hvis man vet om noen som er kjent for å gjøre en god jobb.

Typiske oppgaver for en advokat:

● Forsvare i rettssaker
● Sette opp testamenter
● Utforme juridiske dokumenter, avtaler og kontrakter
● Arbeide med/for privatpersoner og firma, hvor de klargjør hva de kan og ikke kan.
En advokats utdannelse
Man må gjort ferdig jussutdannelse ved høgskole eller universitet, to års praksis som jurist som er godkjent av myndighetene, hvor du har ført minst tre rettssaker eller lignende. Du må også ha gjennomført en kurs for advokater i en av Norges største byer: Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger. Når man har fullført alt dette er det også noe fryktelig viktig som man må ha: Plettfri vandel.

Har man et rulleblad vil det være fryktelig vanskelig, rette sagt umulig å kunne søke om advokatbevilling. Men er alt på det rene, er det bare søknaden som gjenstår.