Mange lever sine liv uten å ha noe møte med det norske rettsvesen i det hele tatt, men hver dag blir mennesker frikjent eller dømt i norske rettssaler. Her skal vi ta en titt på hvordan det faktisk fungerer, og ikke slik mange tror det fungerer (fra krim-serier og film). Noen ting er likt og andre ting mer ulikt. Les videre og finn ut.

Etterforskning og tiltale
Hvis noen blir mistenkt for å gjøre noe ulovlig, blir det igangsatt en etterforskning av politiet. Mulig åsted blir gransket, personer blir avhørt og politiet leter etter tekniske bevis. Tekniske bevis kan være gjenstander, blod eller lignende som kan knytte noen til et mulig lovbrudd.
Hvis mistanken er veldig sterk, blir den mistenkte tiltalt og hvis det han/hun ikke tilstår i forhørsretten, går saken videre.advokat oslo med erfaringer i 100 år

Tingretten
Hvis den siktede tilstår det som står i anklagen, kan saken bli avgjort ganske fort med kun en fagdommer og muligens uten vitneforklaringer. Hvis det ikke blir en tilståelse, går saken videre til en såkalt meddomsrett. Hovedforhandlingen, som rettssaken også heter, vil det være en fagdommer (som er jurist) og to lekdommere, vanlige mennesker som gjør dette frivillig. Aktor, en jurist fra politiet, er der for å føre saken mot tiltalte, som også må møte opp i rettssaken med sin advokat i Oslo.

Aktor innleder saken med å forklare det som tiltalte er blitt tiltalt for, hvor advokaten kan komme med bemerkninger. Advokaten, i motsetning til mye av det vi ser på TV, holder ikke en slik innledning. Det vil også komme forklaringer fra vitner og sakkyndige, både fra aktor og forsvarets side.

Sluttføring
Etter at alt av bevis, vitneforklaringer og slikt har blitt vist frem, skal begge parter fremføre sluttinnlegg. Der oppsummerer de hver sin sak, tiltalte får mulighet til å si noe hvis han/hun ønsker å tilføye noe, så går saken til doms. Dommen er først rettskraftig når begge parter har godkjent den, altså at den ikke blir anket.